EUCZ
Kategorie
ÚvodMagazínKde se vyrábí produkty ALADDIN®?

Kde se vyrábí produkty ALADDIN®?

Je všechno z Číny opravdu "Kšunt"?

Produkty ALADDIN® se vyrábí v Číně. Toto sdělení některým lidem stačí k tomu, aby takové výrobky zavrhli. Kšunt, nekvalitní, zmetky, nic to nevydrží, k ničemu, na nic a podobně. Celé je to složitější. V globálním světě je výroba v Číně běžnou a nutnou záležitostí být konkerence schopný na trhu. Vyrábí tu v podstatě všechny značky a světoví lídři ve svých oborech. Značka ALADDIN®, stejně jako všichni výrobci, nemůže a nevlastní žádnou z továren, s ohledem na čínské zákony. Může však v továrnách, se kterými mi smlouvu, případně je z určité části vlastní, a vlastník značky ALADDIN® důsledně to dělá, ovlivňovat to, v jakém prostředí zaměstnanci pracují, za jakých podmínek sociálních, zdravotních, časových, platových a podobně dělníci pracují. 

Důležitým faktorem je v těchto továrnách, pro nás velmi neobvyklý, tzv. "návrat pracovníků zpět po oslavě Nového roku". Oslava Nového roku v Číně, potažmo v celé jihovýchodní Asii, je jedním z největších svátků. Slaví se 15 dnů. Lidé v Číně se z továren, kde jsou zaměstnáni, vracejí do svých rodných vesnic a měst, kde slaví v kruhu přátel a rodin. Návrat zpět do práce není pro jejich zaměstavatele jistý. Továrny a zaměstnavatelé, kteří se ke svým zaměstnancům nechovají tak, jak by se slušelo, nebo lépe než je standart, pak čelí tomu, že musí najímat každý rok nové a nové pracovníky. Jejich původní zaměstanci se jim prostě nevrátí a jdou pracovat tam, kde se k nim budou chovat lépe. To vede k tomu, že v takových továrnách je díky malé zkušenosti pracovníků, vysoké fluktuaci, kvalita výroby velice nízká. V případě provozů, kde se jedná o velmi kvalifikovanou práci je to problém o to větší. Průměrně se v Číně zpět do místa původní práce vrací po oslavách Nového roku méně než polovina pracovníků. Procento návratu pracovníků v továrnách s produkty ALADDIN® je 96%! A to mluví za vše. Všechny produkty ALADDIN® jsou v souladu:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS