EUCZ
Kategorie
ÚvodMagazínPivo nebo soda v produktech STANLEY®

Pivo nebo soda v produktech STANLEY®

Mohu nalít, například pivo nebo karbonizovaný nápoj, do termosky nebo termohrnku STANLEY®?

V tomto případě je odpověď trochu složitější. Obecně jsou všechny produkty STANLEY® určeny na prosté nápoje. Ať už horké nebo studené - voda, čaj, káva atd. Materiál který je použitý je většinou ocel a plast. Těm nevadí ani horké, ani studené. Plasty STANLEY® mají veškeré atesty pro styk s horkým, aby se neuvolnili žádné škodlivé látky. Některé produkty jsou primárně konstruhovány jen na studené. A zde je to zase složitější...

Pokud je produkt určen na horké a studené, má většinou jednoduchou a odolnou robustní konstrukci tak, aby vydržel tepelné šoky na jednu i druhou stranu, tj. horké nebo studené. Hraje zde roli zejména tepelná roztažnost a změna tlaku během chladnutí nápoje uvnitř termonádoby. Důvod je nasnadě, protože jednou ze záruk STANLEY® je to, že produkt udrží obsah  a nepoteče, když nemá. V případě produktů, určených jen na studené, je to jednodušší v tom, že konstrukce uzávěru nemusí být tak složitá, právě s ohledem na menší tepelnou roztažnost a požadavek na těsnění. Pak je tu ještě jeden aspekt a to je aspekt právní. Je to značka z USA. Produkty na studené mají většinou mnohem větší otvor na pití, tedy větší průtok a mohlo by dojít k opaření horkým obsahem. A k následným soudním sporům a třenicím. Proto se tyto produkty deklarují jen na studené. Ale většinou jim, z praktické a konstrukčního hlediska, nebrání nic v tom, nalít do nich i horký obsah. Na vlastní riziko opaření.

Pokud jde o pivo, nejde o prostou tekutinu, ale fermentovaný/karbonizovaný nápoj, který v uzavřeném prostoru vytváří zvýšený tlak. Tím by mohlo dojít k porušení uzávěru, který na to není konstruhovaná a mohlo by dojít k vytečení obsahu. A to by nebylo dobře, s ohledem na záruky, které značka STANLEY®  poskytuje. Proto například džber na pivo Growler STANLEY®  má kromě dobrého těsnění, ještě pojistku proti otevření zátky tlakem.